Επικοινωνία
Επιμελητήριο Βοιωτίας
Διεύθυνση:
Κουτσοπετάλου 1
Λιβαδεία
Βοιωτία
32100

Τηλέφωνο: τηλ:22610-28281
Fax: φαξ22610-21347

Πληροφορίες: info@viotiachamber.gr

Επικοινωνία