Διαμονή-Εστίαση
Στην περιοχή έχουν δημιουργηθεί πολλά αγροτουριστικά καταλύμματα που προσφέρουν φιλόξενες υπηρεσίες. Επίσης έχουν γίνει πολλά ταβερνάκια αλλά και εργαστήρια τοπικών προϊόντων διατροφής που αναδεικνύουν τα προϊόντα της περιοχής. Λειτουργούν δύο Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας: το Τοπικό Σύμφωνο Αγροτουρισμού Αράχoβας (www.arahova.detpa.gr/tspa) στο οποίο συμμετέχουν πολλές επιχειρήσεις διαμονής, εστίασης και διασκέδασης της Αράχoβας και το Δίκτυο Αγροτουριστικών Επιχειρήσεων Ελικώνα-Παρνασσού, στο οποίο συμμετέχουν πολλές επιχειρήσεις διαμονής και εστίασης της περιοχή. Οι επιχειρήσεις- μέλη των Τοπικών αυτών Συμφώνων, εξασφαλίζουν υπηρεσίες ποιότητας στους επισκέπτες.