Συνδέσεις
   
 ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Αναπτυξιακή Α.Ε.www.elikonas.gr
  
   
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας
www.viotia.com.gr
  
   
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδοςwww.stereaellada.gr
  
   
Δήµος Λεβαδίωνwww.dimoslevadeon.gr/portal/